objectX лого

 

 

 
  Софтвер за Фактурирање      

верзија

 • 1.1.4 (2008 06 28) Направени се следните проширувања:
  • Имплементирана поддршка за фискална каса Synergy SY50.
  • Имплементација на „патриотски фискални сметки“ за повеќето фискални апарати кои овој програм ги поддржува.
 • 1.1.3 (2008 02 07) Имплементирана е поддршка за фискална каса/печатач Bravo.
 • 1.1.2 (2008 01 11) Исправени се ситни грешки.
 • 1.1.1 (2007 12 18) Додаден е избор на децимална запирка или точка, посебно за секој различен јазик на излезна или извозна фактура.
 • 1.1.0 (2007 11 15) Направени се следните проширувања:
  • Повеќејазичност. Корисничкиот интерфејс е преведен на следниве јазици: Српски, Англиски, Холандски, Германски.
  • Конфигурација на изгледот на фактурата. Корисникот сам одбира што да се печати.
  • Додадена Т- сметка. При преглед на филтрираните фактури по било кој критериум, се пресметува збир на Износ, Платено, За доплата.
 • 1.0.10 Додадена поддршка за неколку фискални принтери
 • 1.0.9 Додадена извозна фактура, девизна сметка, конфигурација за нив
 • 1.0.8 Исправена грешка: при деинсталација на старата верзија логото од фирмата корисник да останува во инсталационен фолдер, да не биде избришано
 • 1.0.7 Додадено е Англиско мени. Секое лице за работа може да одбери Англиски или Македонски
 • 1.0.6 Споени се панелите за бришење и преглед на фактури
 • 1.0.5 Додадена лента со икони, подобрено пребарување
 • 1.0.4 Додаден плагин Малопродажба
 • 1.0.3 Исправени се ситни грешки
 • 1.0.2 Додадени се неколку плагини
 • 1.0.1 Основен пакет
 
 
Назад
     
 

 

http://www.objectx.com.mk | Никшиќка 16,7500 Прилеп, Македонија | office@objectx.com.mk | [Тел./Факс:] + 389 (0)48/403-503 | [Мобилен] + 389 (0)75/444-010