ДОМА ЗА НАС ПРОИЗВОДИ СЛИКИ КУПУВАЊЕ СИМНУВАЊЕ РЕФЕРЕНЦИ КОНТАКТ  
   oXEnterprise Solution
   InfoSystem
   Portal Builder
   Софтвер за фактурирање
   Евиденција на раб. време
   Рецепција
   Телефонска Централа
   oXPriemen
   oXRegistar
   oXSiteLock
   Web design

Пресметува работни саати според податоците за влез и излез кои ги запишува Читач на картички за присуство на работа на компјутерот на кој е поврзан.

Поддржани се читачите на картички од фирмата Soyal

http://www.soyal.com.hk/english/ar-721u.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vertex.com.mk | Никшиќка 16, 7500 Прилеп, Македонија | office@vertex.com.mk | [Тел./Факс:] + 389 (0)48/403-503 | [Мобилен] + 389 (0)75/444-010