ДОМА ЗА НАС ПРОИЗВОДИ СЛИКИ КУПУВАЊЕ СИМНУВАЊЕ РЕФЕРЕНЦИ КОНТАКТ  

 

Начини на кои можете да купите ___________________________________

1. Нашите производи можете да ги купите кај некој од нашите партнери по многу поволни цени.

За активирање на купениот производ, потребно е да се јавите на производителот.

___________________________________

2. Нашите производи можете да ги симнете од нашата интернет страница и да ги користите со ограничени можности.

Направете уплата на потребните средства на нашата жиро-сметка*.

За активирање на купениот производ и користење на сите негови можности, потребно е да се јавите на производителот.

* Нашата фирма е даночен обврзник (MK4021003139028) ___________________________________

 

Колку треба да се плати?

  1. oX Enterprise Solution (за цена контактирајте нè)
  2. oX Fakturiranje
  3. oX Recepcija
  4. oX TFCentrala

Наши партнери од кои можете да купите ___________________________________

Maxprint Прилеп

e-mail: mgpp@t-home.mk
web:www.max-print.com
tel: 048/417-007
___________________________________

 

 

 

http://www.vertex.com.mk | Никшиќка 16, 7500 Прилеп, Македонија | office@vertex.com.mk | [Тел./Факс:] + 389 (0)48/403-503 | [Мобилен] + 389 (0)75/444-010