ДОМА ЗА НАС ПРОИЗВОДИ СЛИКИ КУПУВАЊЕ СИМНУВАЊЕ РЕФЕРЕНЦИ КОНТАКТ  
   oXEnterprise Solution
   InfoSystem
   Portal Builder
   Софтвер за фактурирање
   Евиденција на раб. време
   Рецепција
   Телефонска Централа
   oXPriemen
   oXRegistar
   oXSiteLock
   Web design

Portal Bulder e софтвер со кој се прават web портали за Workflow и Business Proces Management.
Со него се дизајнираат текови на процеси, следење на промена на состојбата во некој процес, правење извештаи и нивно поставување на web server.
Ставете го на web Вашиот процес на аплицирање/побарување и одлучување.
Можете да го следите процесот и да одобрувате одлуки од било кое место во светот со пристап до интернет.
Користете ја информатиката за подобрување на Вашиот бизнис.
Нашата фирма Ви стои на располагање и за изработка на web portal-и за Вашите потреби.

Пример за web портал изработен со овој софтвер е порталот за пријавување на комунални проблеми во Општина Прилеп.

http://prijaviproblem.prilep.gov.mk

 

 

 

 

 

 

http://www.vertex.com.mk | Никшиќка 16, 7500 Прилеп, Македонија | office@vertex.com.mk | [Тел./Факс:] + 389 (0)48/403-503 | [Мобилен] + 389 (0)75/444-010