ДОМА ЗА НАС ПРОИЗВОДИ СЛИКИ КУПУВАЊЕ СИМНУВАЊЕ РЕФЕРЕНЦИ КОНТАКТ  
   oXEnterprise Solution
   InfoSystem
   Portal Builder
   Софтвер за фактурирање
   Евиденција на раб. време
   Рецепција
   Телефонска централа
   oXPriemen
   oXRegistar
   oXSiteLock
   Web design

Програмот е наменет за работа во хотелски/мотелски рецепции.

oX Fakturiranje кутијаoX Fakturiranje CD oXRecepcija цена

КУПУВАЊЕ

симнување на Софтвер за рецепција

симнување на упатство (.pdf)

верзија

  1. евиденција, преглед, печатење потврда за резервации,
  2. евиденција на гости,
  3. евиденција на мини бар и други услуги
  4. печати сметка на фискален печатач, хотелска сметка, фактура.

Ја олеснува работата на рецепционерот, но и на сметководствената служба.
Програмот користи SQL база на податоци со која се гарантира сигурност на податоците (под условите и упатствата на користење).

Со овој програм е можна евиденција на сместувачките капацитети со само едно ажурирање при прием на гостите и уште едно при нивното заминување.
Откако во базата еднаш се внесат податоци за собите, програмот овозможува нивен преглед по исполнетост, резервираност или по описот кој е внесен за нив. Ажурирање/промена на податоците за собите е секогаш можна.

Гостите се во фокусот на интерес на овој програм. Внесувањето на податоци за гостите во базата се прави „еднаш за секогаш“.
При нивното повторно гостување доволно е да се внеси само бројот на нивната лична карта/пасош или нивното име да се одбери од листата на сите што некогаш биле гости и податоците за нив програмот веќе ги има во резервацијата, пријавата или фактурата.

Сите услуги што хотелот/мотелот ги нуди, како

  1. различни аранжмани на сместување,
  2. користење на мини бар,
  3. ресторан,
  4. услуги од трети фирми за кои хотелот посредувал (такси, пицерии, цвеќари итн.)

можат да се нудат од рецепција веднаш по внесувањеѕо во базата на податоци. Нивниот список не е конечен и може да се ажурира во секој момент.

Генерирањето на фактури е едноставно и лесно. Се прави со само неколку потези со тастатурата.
Секоја фактура останува засекогаш запишана во базата на податоци и можно е нејзино повторно печатење ако за тоа се појави потреба.
При наплата секоја фактура може да се фискализира (да се отпечати фискална сметка), а при евентуална грешка истата да се сторнира.

Гостите се изненадени од брзината и точноста на пријавување/одјавување, а веднаш добиваат и фактура адресирана до нивната фирма.Back

http://www.vertex.com.mk | Никшиќка 16, 7500 Прилеп, Македонија | office@vertex.com.mk | [Тел./Факс:] + 389 (0)48/403-503 | [Мобилен] + 389 (0)75/444-010