ДОМА ЗА НАС ПРОИЗВОДИ СЛИКИ КУПУВАЊЕ СИМНУВАЊЕ РЕФЕРЕНЦИ КОНТАКТ  


 
Слики од Portal Builder
Info System splash Info System screen web portal 3
 
Слики од Info System
Info System splash Info System screen
 
Слики од софтвер за Фактурирање

Податоци за корисник Податоци за комитентиВнесување на производ

Внесување на единечни мерки Изработка на фактура слободен внес Изглед на печатена фактура

Евиденција во Excel документ Преглед на издадени фактури по фирма Евиденција на уплати по фактури

 

 
Слики од софтвер за Рецепција

Евиденција на соби Погледи од соби Ценовник на услуги Резервација

Податоци за гости Пријава на гостин Изработка на сметка/фактура

 
Слики од софтвер за Телефонска централа

Сите податоци Филтрирани податоци 1 Филтрирани податоци 2

Подесување на плагин за наплата Печатење на детална филтрирана сметка

http://www.vertex.com.mk | Никшиќка 16, 7500 Прилеп, Македонија | office@vertex.com.mk | [Тел./Факс:] + 389 (0)48/403-503 | [Мобилен] + 389 (0)75/444-010