ДОМА ЗА НАС ПРОИЗВОДИ СЛИКИ КУПУВАЊЕ СИМНУВАЊЕ РЕФЕРЕНЦИ КОНТАКТ  
   oXEnterprise Solution
   InfoSystem
   Portal Builder
   Софтвер за фактурирање
   Евиденција на раб. време
   Рецепција
   Телефонска Централа
   oXPriemen
   oXRegistar
   oXSiteLock
   Web design

Софтверска апликација за евиденција на сите појдовни и дојдовни повици од Вашата телефонска централа.

oX Fakturiranje кутија oX Fakturiranje CD oXCentrala цена

Користи Access база на податоци.

Напредно филтрирање на податоците од базата.

Постои приклучок (plugin) за пресметка/наплата на остварени разговори.

Цената на плагинот за пресметка е 5900 денари + ДДВ. Види уплатница.

Сервер - клиент базирано решение. Со посебни инсталации. Сервер е компјутерот поврзан со телефонската централа, а клиентот каде има потреба (на наплатно место, во сметководствена служба, во канцеларијата на шефот/сопственикот во фирмата...).

Поддржани се неколку типови централи.

симнување на Софтвер за Телефонска централа

верзија
Back
http://www.vertex.com.mk | Никшиќка 16, 7500 Прилеп, Македонија | office@vertex.com.mk | [Тел./Факс:] + 389 (0)48/403-503 | [Мобилен] + 389 (0)75/444-010