ДОМА ЗА НАС ПРОИЗВОДИ СЛИКИ КУПУВАЊЕ СИМНУВАЊЕ КОНТАКТ  
   oXEnterprise Solution
   InfoSystem
   Portal Builder
   Софтвер за фактурирање
   Евиденција на раб. време
   Рецепција
   Телефонска Централа
   oXPriemen
   oXRegistar
   oXSiteLock
   Web design

Изработка на HTML Web сајтови и активни Web сајтови со Joomla Open Source Content Management System.

 

 

Изработени сајтови:


www.zitoprilep.com.mk
www.hotelsoncega.com.mk
www.svpetkaprilep.mk
Израбoтен: 16.03.2012
Oбнова: 26.04.2012
Израбoтен: 16.03.2012
Oбнова: 26.04.2012
Израбoтен: 24.02.2012
Oбнова: 26.04.2012
www.domusimoti.com.mk
www.reklama.mk
www.kanalvizija.prilep.net
Израбoтен: 24.11.2011
Oбнова: 18.09.2012
Израбoтен: 04.11.2009
Oбнова: 20.07.2012
Израбoтен: 25.06.2010
Oбнова: 19.07.2012
www.artgallery.prilep.net
www.kajak.prilep.net
www.scout.prilep.net
Израбoтен: 25.06.2010
Oбнова: 01.10.2012
Израбoтен: 09.10.2011
Oбнова: 12.04.2012
Израбoтен: 25.10.2012
Oбнова: 12.04.2012
www.olimpus.prilep.net
www.artrubin.net
www.vertex.com.mk
Израбoтен: 17.10.2011
Oбнова: 12.04.2012
Израбoтен: 14.01.2011
Oбнова: 01.10.2012
Израбoтен: 23.01.2008
Oбнова: 27.11.2011
www.primeks.mk
www.pixeli.mk
www.prilep.net
Израбoтен: 11.06.2011
Oбнова: 24.02.2012
Израбoтен: 27.09.2010
Oбнова: 24.02.2012
Израбoтен: 22.12.2009
Oбнова: 20.07.2012
ilinskaiplakenskaplanina.mk
Израбoтен: 14.03.2012
Oбнова: 19.09.2012
Израбoтен: 22.06.2012
Oбнова: 24.09.2012

http://www.vertex.com.mk | Никшиќка 16, 7500 Прилеп, Македонија | office@vertex.com.mk | [Тел./Факс:] + 389 (0)48/403-503 | [Мобилен] + 389 (0)75/444-010