ДОМА ЗА НАС ПРОИЗВОДИ СЛИКИ КУПУВАЊЕ СИМНУВАЊЕ РЕФЕРЕНЦИ КОНТАКТ  
   oXEnterprise Solution
   InfoSystem
   Portal Builder
   Софтвер за фактурирање
   Евиденција на раб. време
   Рецепција
   Телефонска Централа
   oXPriemen
   oXRegistar
   oXSiteLock
   Web design

oXRegistar е апликација за евиденција на индустриски зони, која ја води Секторот за развој во општината.
Лесно и едноставно внесување на податоци за индустриски зони
со податоци:
- број на парцели
- вкупна површина
- површина за индустрија
- површина за мали и средни претпријатија
- површина за сервиси
- површина за останати дејности и катастарски парцели во нив со детални податоци:
- површина на КП
- категорија во урбанистички опфат
- катастарска класа
- вид на сопственост
- комунална инфраструктура (пристапен пат, водовод, канализација, ел. енергија...)
- мислења од други институции
- слика од индустриската зона со означени граници на КП
Лесно пребарување според разни критериуми.
Преглед и печатење на список од резултатот на пребарувањето.
Преглед и печатење на катастарски парцели содржани во резултатот на пребарувањето.

 

симнување на Софтвер

симнување на упатство (.pdf)

верзија


Back
http://www.vertex.com.mk | Никшиќка 16, 7500 Прилеп, Македонија | office@vertex.com.mk | [Тел./Факс:] + 389 (0)48/403-503 | [Мобилен] + 389 (0)75/444-010