ДОМА ЗА НАС ПРОИЗВОДИ СЛИКИ КУПУВАЊЕ СИМНУВАЊЕ РЕФЕРЕНЦИ КОНТАКТ  
   oXEnterprise Solution
   InfoSystem
   Portal Builder
   Софтвер за фактурирање
   Евиденција на раб. време
   Рецепција
   Телефонска Централа
   oXPriemen
   oXRegistar
   oXSiteLock
   Web design

oXPriemen е апликација за евиденција на кандидати за студенти.
Брзо и лесно внесување на податоците.
SQL база на податоци.
Во базата на податоци се веќе внесени средните училишта, општините, факултетите.
Податоците се внесуваат поделени по учебни години и уписни рокови.
Се внесуваат оценките од сите години во средно, а програмата пресметува се што треба.
Преглед и печатење на списоци генерирани според разни критериуми: бодови, националност, општина, струка...
Време потребно за обука на внесувачи на податоци 10 минути.

 

симнување на Софтвер
Back
http://www.vertex.com.mk | Никшиќка 16, 7500 Прилеп, Македонија | office@vertex.com.mk | [Тел./Факс:] + 389 (0)48/403-503 | [Мобилен] + 389 (0)75/444-010